Transaction
475cb74a845fe73af7cfb4c9422e6e4df60d3d0c11467ab7e5010a19efffc54a


Included in Block00000000000000000014d87f76ed6959db37c2045b339f3d9614f8fe3bd99b47
(585,154)
Timestamp (utc)2019-07-13 00:51:24
(4 months, 25 days)
Version2
Size337 bytes (virtual size: 310 bytes)
Confirmations
Network Fees Collected0.21276186 BTC


Coinbase

Hex
03c2ed08040d2b295d682f4254432e434f4d2ffabe6d6d5221a60285e28358afa797014e159692a649115aef7999805bcc864728b79a5f0100000000000000149c2a187439000000000000
Decoded
Âí +)]h/BTC.COM/ú¾mmR!¦…âƒX¯§—N–’¦IZïy™€[̆G(·š_œ*t9

1 Input, 4 Outputs

1coinbaseNewly minted coins12.5 BTC
12.5 BTC
1
bc1qjl8uwezzlech723lpnyuza0h2cdkvxvh54v3dn
12.71276186 BTC
2Segregated Witness committment 0
30
4OP_RETURN: ¹ám’Aµj<èqáÅc Ž¦ ¾F¥sÙ´cÙÖ %˜²þR³0
12.71276186 BTC

Input Scripts

Script Sig (asm)
1
coinbase
03c2ed08040d2b295d682f4254432e434f4d2ffabe6d6d5221a60285e28358afa797014e159692a649115aef7999805bcc864728b79a5f0100000000000000149c2a187439000000000000
(decoded) Âí +)]h/BTC.COM/ú¾mmR!¦…âƒX¯§—N–’¦IZïy™€[̆G(·š_œ*t9

Output Scripts

Script Pub Key (asm)
10 97cfc76442fe717f2a3f0cc9c175f7561b661997
2OP_RETURN aa21a9ed6115a99cceddc882cb921530ca1dfe25f218bdb1b19d97206b555a88b315041a
(decoded) ª!©ía©œÎÝȂ˒0Êþ%ò½±±— kUZˆ³
32 3 [error]
4OP_RETURN b9e11b6d9241b56a3ce871e103c5631c208ea60bbe46a573d9b463d9d6202598b2fe52b3
(decoded) ¹ám’Aµj<èqáÅc Ž¦ ¾F¥sÙ´cÙÖ %˜²þR³
{
  "txid": "475cb74a845fe73af7cfb4c9422e6e4df60d3d0c11467ab7e5010a19efffc54a",
  "hash": "521447b30ec6ec480f02fb49ca0e4821863bd6a092da4d95200e5308f49ca916",
  "version": 2,
  "size": 337,
  "vsize": 310,
  "weight": 1240,
  "locktime": 0,
  "vin": [
    {
      "coinbase": "03c2ed08040d2b295d682f4254432e434f4d2ffabe6d6d5221a60285e28358afa797014e159692a649115aef7999805bcc864728b79a5f0100000000000000149c2a187439000000000000",
      "sequence": 4294967295
    }
  ],
  "vout": [
    {
      "value": 12.71276186,
      "n": 0,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "0 97cfc76442fe717f2a3f0cc9c175f7561b661997",
        "hex": "001497cfc76442fe717f2a3f0cc9c175f7561b661997",
        "reqSigs": 1,
        "type": "witness_v0_keyhash",
        "addresses": [
          "bc1qjl8uwezzlech723lpnyuza0h2cdkvxvh54v3dn"
        ]
      }
    },
    {
      "value": 0,
      "n": 1,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_RETURN aa21a9ed6115a99cceddc882cb921530ca1dfe25f218bdb1b19d97206b555a88b315041a",
        "hex": "6a24aa21a9ed6115a99cceddc882cb921530ca1dfe25f218bdb1b19d97206b555a88b315041a",
        "type": "nulldata"
      }
    },
    {
      "value": 0,
      "n": 2,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "2 3 [error]",
        "hex": "52534b424c4f434b3aae00a0a917f82a310ed2c5cc1c3b98e31931995ee809a131ebfc31a54d812d75",
        "type": "nonstandard"
      }
    },
    {
      "value": 0,
      "n": 3,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_RETURN b9e11b6d9241b56a3ce871e103c5631c208ea60bbe46a573d9b463d9d6202598b2fe52b3",
        "hex": "6a24b9e11b6d9241b56a3ce871e103c5631c208ea60bbe46a573d9b463d9d6202598b2fe52b3",
        "type": "nulldata"
      }
    }
  ],
  "hex": "020000000001010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffff4b03c2ed08040d2b295d682f4254432e434f4d2ffabe6d6d5221a60285e28358afa797014e159692a649115aef7999805bcc864728b79a5f0100000000000000149c2a187439000000000000ffffffff049a22c64b0000000016001497cfc76442fe717f2a3f0cc9c175f7561b6619970000000000000000266a24aa21a9ed6115a99cceddc882cb921530ca1dfe25f218bdb1b19d97206b555a88b315041a00000000000000002952534b424c4f434b3aae00a0a917f82a310ed2c5cc1c3b98e31931995ee809a131ebfc31a54d812d750000000000000000266a24b9e11b6d9241b56a3ce871e103c5631c208ea60bbe46a573d9b463d9d6202598b2fe52b30120000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
  "blockhash": "00000000000000000014d87f76ed6959db37c2045b339f3d9614f8fe3bd99b47",
  "confirmations": 21761,
  "time": 1562979084,
  "blocktime": 1562979084
}