Transaction
ba7ab951ec522f08877faa70baf0c16722a16859eb74b6577bfdb65809a1d06d


Included in Block0000000000000000000bf5607ba0144477ff71d1e28709dcb1845c5b7951bcd9
(585,162)
Timestamp (utc)2019-07-13 02:16:36
(6 months, 14 days)
Version2
Size339 bytes (virtual size: 312 bytes)
Confirmations
Network Fees Collected0.17407775 BTC


Coinbase

Hex
03caed0804023f295d632f4254432e434f4d2ffabe6d6dbdb9650569a852c4b878e06af3d846ef1f02d34d46fef4cd1e690d1fcc489b46080000000ca3d3af47e00f897726924800000000
Decoded
Êí?)]c/BTC.COM/ú¾mm½¹ei¨RĸxàjóØFïÓMFþôÍi ÌH›F £Ó¯Gà‰w&’H

1 Input, 4 Outputs

1coinbaseNewly minted coins12.5 BTC
12.5 BTC
1
bc1qjl8uwezzlech723lpnyuza0h2cdkvxvh54v3dn
12.67407775 BTC
2Segregated Witness committment 0
3OP_RETURN: RSKBLOCK:V¶Øҗßþ Ò¿-+~²±nc!ÿ /|h¯Ÿ]ƒšÓ80
4OP_RETURN: ¹ám-›˜®$$ìmzd¹¯±b•¿EšÕTF¤ð Û¨O`ló0
12.67407775 BTC

Input Scripts

Script Sig (asm)
1
coinbase
03caed0804023f295d632f4254432e434f4d2ffabe6d6dbdb9650569a852c4b878e06af3d846ef1f02d34d46fef4cd1e690d1fcc489b46080000000ca3d3af47e00f897726924800000000
(decoded) Êí?)]c/BTC.COM/ú¾mm½¹ei¨RĸxàjóØFïÓMFþôÍi ÌH›F £Ó¯Gà‰w&’H

Output Scripts

Script Pub Key (asm)
10 97cfc76442fe717f2a3f0cc9c175f7561b661997
2OP_RETURN aa21a9ed3ecc6dbec13cf18c930c08b16142410b5cd2c2076c7b91ac4084a7352c4028e4
(decoded) ª!©í>Ìm¾Á<ñŒ“ ±aBA \ÒÂl{‘¬@„§5,@(ä
3OP_RETURN 52534b424c4f434b3a56b6d8d297dffe1b0ad2bf2d2b7eb2b16e6321ff1f0a2f7c68af9f5d839ad338
(decoded) RSKBLOCK:V¶Øҗßþ Ò¿-+~²±nc!ÿ /|h¯Ÿ]ƒšÓ8
4OP_RETURN b9e11b6d2d1b9b98ae2424ec6d7a64b91dafb16295bf459ad55446a4f00cdba84f606cf3
(decoded) ¹ám-›˜®$$ìmzd¹¯±b•¿EšÕTF¤ð Û¨O`ló
{
  "txid": "ba7ab951ec522f08877faa70baf0c16722a16859eb74b6577bfdb65809a1d06d",
  "hash": "dbb7a334d09c84b25003e9b529e715ba1caaa4fcb8867ae519720c13b998f43c",
  "version": 2,
  "size": 339,
  "vsize": 312,
  "weight": 1248,
  "locktime": 0,
  "vin": [
    {
      "coinbase": "03caed0804023f295d632f4254432e434f4d2ffabe6d6dbdb9650569a852c4b878e06af3d846ef1f02d34d46fef4cd1e690d1fcc489b46080000000ca3d3af47e00f897726924800000000",
      "sequence": 4294967295
    }
  ],
  "vout": [
    {
      "value": 12.67407775,
      "n": 0,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "0 97cfc76442fe717f2a3f0cc9c175f7561b661997",
        "hex": "001497cfc76442fe717f2a3f0cc9c175f7561b661997",
        "reqSigs": 1,
        "type": "witness_v0_keyhash",
        "addresses": [
          "bc1qjl8uwezzlech723lpnyuza0h2cdkvxvh54v3dn"
        ]
      }
    },
    {
      "value": 0,
      "n": 1,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_RETURN aa21a9ed3ecc6dbec13cf18c930c08b16142410b5cd2c2076c7b91ac4084a7352c4028e4",
        "hex": "6a24aa21a9ed3ecc6dbec13cf18c930c08b16142410b5cd2c2076c7b91ac4084a7352c4028e4",
        "type": "nulldata"
      }
    },
    {
      "value": 0,
      "n": 2,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_RETURN 52534b424c4f434b3a56b6d8d297dffe1b0ad2bf2d2b7eb2b16e6321ff1f0a2f7c68af9f5d839ad338",
        "hex": "6a2952534b424c4f434b3a56b6d8d297dffe1b0ad2bf2d2b7eb2b16e6321ff1f0a2f7c68af9f5d839ad338",
        "type": "nulldata"
      }
    },
    {
      "value": 0,
      "n": 3,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_RETURN b9e11b6d2d1b9b98ae2424ec6d7a64b91dafb16295bf459ad55446a4f00cdba84f606cf3",
        "hex": "6a24b9e11b6d2d1b9b98ae2424ec6d7a64b91dafb16295bf459ad55446a4f00cdba84f606cf3",
        "type": "nulldata"
      }
    }
  ],
  "hex": "020000000001010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffff4b03caed0804023f295d632f4254432e434f4d2ffabe6d6dbdb9650569a852c4b878e06af3d846ef1f02d34d46fef4cd1e690d1fcc489b46080000000ca3d3af47e00f897726924800000000ffffffff049f1b8b4b0000000016001497cfc76442fe717f2a3f0cc9c175f7561b6619970000000000000000266a24aa21a9ed3ecc6dbec13cf18c930c08b16142410b5cd2c2076c7b91ac4084a7352c4028e400000000000000002b6a2952534b424c4f434b3a56b6d8d297dffe1b0ad2bf2d2b7eb2b16e6321ff1f0a2f7c68af9f5d839ad3380000000000000000266a24b9e11b6d2d1b9b98ae2424ec6d7a64b91dafb16295bf459ad55446a4f00cdba84f606cf30120000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
  "blockhash": "0000000000000000000bf5607ba0144477ff71d1e28709dcb1845c5b7951bcd9",
  "confirmations": 29408,
  "time": 1562984196,
  "blocktime": 1562984196
}